Business suites: vernieuwend en doelgericht

Snel

Menu-gestuurde processen. Klaar voor gebruik.

Direct

Aanpak, inhoud en kwaliteit onder één knop.

Duidelijk

Wie doet wat? Samenwerken in een gemeenschappelijke werkruimte.

Transparant

Real-time bestuurlijke informatie en voortgangsrapportages.

ELICYS BUSINESS SUITES:De Elicys Business Suites bieden een volledige en geïntegreerde set functionaliteiten, om de meest voorkomende business activiteiten te ondersteunen.

ACTIVERING

Elicys® wordt fasegewijs geïntroduceerd. Al ‘werkendeweg’ worden de processtappen aangepast aan de wensen van de organisatie.
Introductie
  • De applicatie wordt aangepast aan de specifieke wensen van de organisatie. Dit kan betekenen dat de stappen anders worden ingericht, of dat de templates worden gemodificeerd.
POC
  • Aan de hand van een POC (Proof of Concept) wordt geverifieerd of Elicys® juist is ingericht . In slechts een klein aantal gevallen zijn beperkte aanpassingen nodig.
Training
  • Is de POC bevredigend verlopen, dan kunnen de eerste projecten worden begeleid. Zo vinden de methodiek en de applicatie al ‘werkende weg’ hun plaats binnen de organisatie.
Overdracht
  • Na de overdracht kan de organisatie Elicys® zelfstandig gebruiken. Nieuwe ontwikkeltrajecten worden met één druk op de knop gestart en ingericht.

Over ons

Elicys wordt op maat gemaakt en opgeleverd. Onder verantwoordelijkheid van:
Cees Spaamer
Cees Spaamer
De meer dan 100 releases, die ik achter de rug heb, hebben mij geleerd hoe belangrijk het is om vanaf de start duidelijkheid te hebben. Over de te nemen stappen, de inhoud, de tijd en het budget. En niet te vergeten: kwaliteit.Met dat in het achterhoofd, hebben wij Elicys ontwikkeld.
Jos van Assendelft
Jos van Assendelft
Het werken met experts om een product of dienst te ontwikkelen en te implementeren, heeft mij altijd gefascineerd. Daarom is ‘samenwerking’ het sleutelbegrip voor Elicys®. Op dit platform kunnen deskundigen van allerlei pluimage hun ideeën delen en verbeteren.

Neem contact met ons op